customers in
168
countries

STEVBROS

TRAINING & CONSULTANCY

Đào Tạo Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Toàn Cầu.

STEVBROS
TRAINING & CONSULTANCY
customers in
 countries

Đào Tạo Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Toàn Cầu

PMF/ PMP®

Đào tạo chuyên gia Quản Lý Dự Án cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế PMBOK® Guide. Luyện thi chứng chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®.

Xem tất cả
PMF Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

PMF

Quản Lý Dự Án Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

PMP® Luyện Thi Chứng Chỉ Project Management Professional (PMP)®

PMP®

Luyện Thi Chứng Chỉ Project Management Professional (PMP)®

PMBOK® Quản Lý Dự Án Xây Dựng Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

PMBOK®

Quản Lý Dự Án Xây Dựng Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế PMBOK®

Agile/ Scrum

Đào tạo chuyên gia Quản Lý Dự Án cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế Agile/Scrum. Đào tạo chứng chỉ Scrum Alliance: Certified Scrum Developer® (CSD), Certified ScrumMaster® (CSM), Certified Scrum Product Owner® (CSPO).

Xem tất cả
Agile/Scrum Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

Agile/Scrum

Quản Lý Dự Án Phần Mềm Agile/Scrum

Agile/Scrum II Quản Lý Dự Án Agile/Scrum Nâng Cao

Agile/Scrum II

Quản Lý Dự Án Agile/Scrum Nâng Cao

CSD Tech Chuyên Gia Lập Trình Scrum - Certified Scrum Developer® (CSD) Technical Track

CSD Tech

Chuyên Gia Lập Trình Scrum - Certified Scrum Developer® (CSD) Technical Track

BA/ Softskills

Đào tạo kỹ năng phân tích nghiệp vụ dự án và các kỹ năng lãnh đạo, chiến lược và quản lý kinh doanh theo tam giác năng lực của PMI® (PMI® Talent Triangle).

Xem tất cả
BAF Phân Tích Nghiệp Vụ Dự Án theo tiêu chuẩn PMI

BAF

Phân Tích Nghiệp Vụ Dự Án theo tiêu chuẩn PMI

EI Trí Tuệ Cảm Xúc (Emotional Intelligence)

EI

Trí Tuệ Cảm Xúc (Emotional Intelligence)

Leadership Lãnh Đạo Agile (Agile Leadership)

Leadership

Lãnh Đạo Agile (Agile Leadership)

TẠI SẠO CHỌN STEVBROS

Kỹ năng, kiến thức và những bài học kinh nghiệm tốt nhất giúp bạn thành công

Stevbros là uỷ quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ PMI® và Liên Minh Scrum (ScrumAlliance®) cung cấp các khoá học đào tạo chuyên gia quản lý dự án cho doanh nghiệp.