Chứng chỉ Certified ScrumMaster

Lợi ích một chứng nhận ScrumMaster mang lại là gì?
article

A Certified ScrumMaster® sẽ giúp đội dự án sử dụng đúng phương pháp Scrum và tăng khả năng thành công tổng thể của dự án. Những thành viên có chứng chỉ CSMs hiểu rất rõ giá trị của Scrum, thực hành, các ứng dụng và cung cấp kiến thức chuyên môn ở mức độ chuyên sâu so với những nhà quản lý dự án. CSMs hoạt động như một nhà “lãnh đạo phục vụ” (servant leaders ) giúp các thành viên còn lại của nhóm Scrum làm việc theo nhóm với nhau và tìm hiểu thêm về phương pháp Scrum. 
 
Lợi ích một chứng nhận ScrumMaster mang lại là gì?

Bằng cách kiếm một chứng nhận Certified ScrumMaster® bạn có thể:
  • Mở rộng cơ hội nghề nghiệp của bạn bằng cách tham gia vào tất cả các ngành công nghiệp áp dụng phương pháp Agile thực tiễn.
  • Chứng minh với nhà tuyển dụng và đồng nghiệp của bạn đạt được kiến thức cốt lõi về Scrum.
  • Tìm hiểu thêm về nền tảng của Scrum và phạm vi chứng nhận ScrumMaster.
  • Tham gia vào các cộng đồng chuyên gia Scrum được công nhận như là những người cam kết cải tiến liên tục.
Là một CSM, bạn sẽ có thể để đảm đương vai trò của các thành viên trong nhóm ScrumMaster hay Scrum. Trong quá trình học để có được giấy chứng nhận, bạn sẽ có được những kiến thức về Scrum, bao gồm các nhóm vai trò, hoạt động, và các đặc tính.
Với chứng nhận CSM, bạn cũng sẽ có quyền truy cập kéo dài 2 năm như một thành viên trong công đồng Scrum Alliance. Thông qua các thành viên này bạn có thể tham gia các nhóm người dùng, mạng xã hội trực tuyến, truy cập vào các thông tin giảm giá và các cuộc họp cũng như những tài nguyên. Ngoài ra, CSMs có thể sử dụng một logo thiết kế đặc biệt để làm nổi bật thông tin đăng nhập của bạn.

Yêu cầu đối với giấy chứng chỉ ScrumMaster

Để kiếm được chứng chỉ CSM, bạn phải tham gia một khóa học CSM từ một Certified Scrum Trainer (CST) và thể hiện sự tiến bộ của bạn thông qua bài kiểm tra CSM trực tuyến.
Mục tiên đầu tiên hướng tới CSM là để quen với Scrum. Chúng tôi đã biên soạn một danh sách các nguồn tài nguyên có thể giúp bạn xem xét cách Scrum biến đổi trong  công việc.
Sau khi tham gia khóa học trực tiếp, hai ngày (16 giờ) CSM khóa giảng dạy bởi một Certified Scrum huấn luyện (CST). Sau khi đã hoàn thành khóa học, bạn sẽ cần phải vượt qua kỳ thi CSM. Để có được chứng chỉ, bạn phải trả lời chính xác 24 câu trong tổng số 35 câu hỏi. Bạn sẽ có nhận điều kiện cho 16 SEUs (Scrum Education Units) sau khi hoàn thành khóa học này.
Sau khi bạn vượt qua kỳ thi CSM, bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận thỏa thuận cấp phép và hoàn tất hồ sơ thành viên Scrum Alliance của bạn.

Bạn nên làm gì sau khi nhận được chứng chỉ CSM?

Agile là một cuộc hành trình kéo dài suốt cuộc đời. Kết hợp nguyên tắc và thực tiễn Scrum vào thế giới của công việc cần siêng năng, sự kiên nhẫn, và một cam kết cải tiến liên tục. Tiếp tục nâng cao kiến thức và kỹ năng của bạn bằng cách:
  • Chia sẻ kinh nghiệm của bạn với cộng đồng Scrum Alliance bằng cách đóng góp một bài viết cho trang web.
  • Tham dự các cuộc họp liên minh Scrum.
  • Đạt được kinh nghiệm và chuyên môn để có được chứng nhận Scrum Professional (CSP).
  • Tiếp thị bản thân bằng cách làm cho mọi người biết ràng bạn đã có chứng chỉ CSM.
Source: www.scrumalliance.org