Giá trị của dự án

Hiểu lý do đằng sau một dự án giúp bạn ưu tiên giá trị của nó - Ian Harvey, PMP
article

Tôi đã từng có một dòng trên CV nói về kinh nghiệm trong việc quản lý phạm vi đúng thời hạn và trong ngân sách cho phép. 
Tôi rất tự hào rằng mình quản lý tốt phạm vi dự án. Nhưng tôi đã bỏ lỡ một điểm quan trọng. Lý do thực sự tổ chức thực hiện dự án là để đạt được giá trị. 
Vì thế, việc tập trung vào cung cấp giá trị phải là vấn đề cần được ưu tiên hang đầu.
Phong trào chuyển đổi Agile về bản chất đáp ứng được điều này, nguyên tắc Agile thừa nhận rằng yêu cầu này sẽ thay đổi khi sự hiểu biết phát triển. Nhưng ngay cả các công cụ Agile cổ điển và các khái niệm giống như các biểu đồ burn up và cone of uncertainty - cũng thường định hướng theo phạm vi theo.
Để huyển trọng tâm quan trọng, câu hỏi quan trọng mà các nhà quản lý dự án nên tự hỏi không phải là “Chúng tôi đang cung cấp gì? ” mà là “Tại sao chúng ta làm dự án này?” Lý do cho dự án có thể bao gồm tăng doanh thu hoặc thị phần, giảm chi phí hoặc đáp ứng một nhiệm vụ quy định. Khi bạn hiểu được những kết quả mà tổ chức hay khách hàng đang tìm kiếm, bạn biết cách để chỉ đạo nhóm của bạn. 
GIÁ TRỊ 
Một thách thức với cách tiếp cận ở khía cạnh giá trị này là làm thế nào để đánh giá thành công.
Gần đây tôi đã làm việc trong một dự án mà mục tiêu là để tăng sự tương tác của người dùng trên một trang web. Điều này sẽ được đo bằng số lượng người dùng truy cập trang web trên một cơ sở hàng tháng. Tuy nhiên, dữ liệu này sẽ được thu thập 18 tháng sau khi dự án hoàn thành. Tôi muốn chắc chắn rằng dự án đã mang lại giá trị chứ không chỉ phạm vi, trước thời điểm đó.
Nhóm dự án của chúng tôi đã trên đề ra một vài cách đánh giá then chốt. Chúng tôi đánh giá chất lượng của các trang web thông qua nghiên cứu sử dụng liên tục và theo dõi kết quả được dự báo. Chúng tôi xác định mục tiêu cho lần giao dịch và đo lường chúng. Chúng tôi cũng phụ thuộc nhiều vào phân tích web để đánh giá cách người dùng tham gia với các trang web, đặc biệt là sử dụng thử nghiệm A/B để so sánh cách mọi người tương tác với các trang web mới so với các trang hiện có.
Xác định và báo cáo những đo lường này đặt ra nhiều thách thức hơn chỉ đơn giản dựa vào phạm vi, thời gian và chi phí, nhưng quá trình này đã cho chúng tôi nhiều hơn nữa sự tự tin rằng chúng tôi đã cung cấp giá trị kinh doanh cho tổ chức. Cách tiếp cận này đòi hỏi phải suy nghĩ rất nghiêm ngặt và một sự hiểu biết thực sự về những gì nó cần để cung cấp thành công. Theo kinh nghiệm của tôi, khả năng xác định các yếu tố dẫn đến thành công là một trong những kỹ năng mà làm cho một người quản lý dự án trở thànhmột đối tác kinh doanh tuyệt vời. 
Tập trung vào việc cung cấp giá trị nên là ưu tiên hang đầu của nhà quản lý dự án. Thẳng thắn mà nói, đó là lý do tại sao người quản lý dự án giữ vai trò quan trọng.
Source: PM Network 01/2018 - 2018 JOBS REPORT