Lợi ích cạnh tranh

Đây là một vai trò mơ ước đối với các tổ chức tư vấn: giám sát toàn bộ một chương trình cho một khách hàng doanh nghiệp
article

Tuy nhiên các nhà quản lý công nghệ thông tin có thể gặp phải một vài khó khăn. Khách hàng doanh nghiệp lớn có xu hướng dựa nhiều vào đối tác kỹ thuật để giúp thúc đẩy các dự án của họ, vì điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy cạnh tranh giữa các đối tác.
Tình huống khó khăn có thể phát sinh đối với các nhà quản lý chương trình. Trong một số trường hợp, họ có thể phải chịu trách nhiệm về chương trình công nghệ thong tin chứa các dự án được thực hiện bởi đội của cả tổ chức của họ và các đội đối thủ cạnh tranh. Các câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào một người quản lý chương trình có thể thúc đẩy sự thành công của tổ chức riêng của mình trong khi vẫn hỗ trợ sự thành công của toàn bộ chương trình của khách hàng? 
Dưới đây là ba bài học lớn, tôi đã học được. 
1. Cân bằng

Ủng hộ đội nhóm của chính bạn luôn luôn là một điều dễ dàng. Nhưng khi bạn đang chịu trách nhiệm về sự thành công của sáng kiến công nghệ thông tin đang được thực hiện bởi đối thủ cạnh tranh của bạn thì tình huống lại hoàn toàn khác. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp thấy họ chịu sự lãnh đạo và chỉ huy của bạn. Điều quan trọng là để sắp xếp từng dự án ưu tiên, quan tâm và công bằng. Đây không còn là việc lãnh đạo nhóm của bạn để thành công nữa mà bạn cần hiểu rằng tạo ra thành công chung của khách hàng đồng nghĩa với thành công của bạn. 
Nó có vẻ lạ lẫm để thúc đẩy những thành tựu của đối thủ cạnh tranh. Nhưng sự cân bằng là một điều bắt buộc. 
2. Xây dựng mối quan hệ

Đối thủ cạnh tranh thường sẽ không được thân thiện. Họ có thể lo lắng về việc chia sẻ thông tin, một phần do những lo ngại về việc tiết lộ thông tin độc quyền và mất lợi thế cạnh tranh.
Nhưng việc xây dựng mối quan hệ với các nhà quản lý tài khoản của đối thủ cạnh tranh và quản lý dự án là rất cần thiết, nếu không có họ, sẽ không có sự gắn kết giữa các chương trình. Vì vậy, cần bắt đầu từ đâu? Theo kinh nghiệm của tôi, đặt nền móng cho quan hệ đối tác mới có thể đơn giản như bao gồm đội ngũ quản lý kỹ thuật và dự án của đối thủ cạnh tranh trong các cuộc họp khách hàng thiết kế và xem xét scorecard. Điều này đem lại lợi ích giúp khách hàng có thể đạt được sự tự tin rằng có sự gắn kết giữa các nhóm trong suốt quá trình làm việc. 
3. Xây dựng lòng tin

Niềm tin là khó có thể kiếm được nhưng dễ dàng để đánh mất. Nó thậm chí còn khó khăn hơn để xây dựng lòng tin với các đội đối thủ cạnh tranh so với một khách hàng. Nhà quản lý dự án cần phổ biến rõ rằng cách thức lạnh đạo với từng nhóm dự án là hoàn toàn giống nhau mà không phụ thuộc vào tổ chức. 
Hãy đảm bảo rằng đội của đối thủ cạnh tranh đã vạch ra những ràng buộc trong suốt chương trình trong dự án của mình, các dự án của tổ chức và các dự án đối thủ cạnh tranh khác. (Tại công ty Fortune 500 có đến 4 công ty tư vấn cùng tham gia trong một chương trình hỗn hợp.) 
Khi đội nhóm tin tưởng rằng bạn đang dẫn họ đến dự án thành công-chứ không phải chỉ đánh bóng tên tuổi của bạn-thì tất cả sẽ cũng đoàn kết thực hiện dự án.

Source: PM Network 01/2018 - 2018 JOBS REPORT