Retrospective trong Scrum

Retrospective cũng là một cơ hội tuyệt vời để tuyên dương các thành viên với thành tích mà họ đạt được.
article

Sau khi xem xét sprint, ScrumMaster, product owner, và development team họp lại cùng tổ chức một retrospective. Mục đích của cuộc họp này là để phản ánh cách họ đang làm việc  và nhìn vào lĩnh vực tiềm năng để cải thiện. ScrumMaster tận dụng cuộc họp này để nâng cao chất lượng đầu ra và cũng để cải thiện hiệu suất của đội. Việc tổng hợp thông tin phản hồi cho dự án càng sớm càng tốt là một điều cần thiết. ScrumMaster tạo điều kiện cho các cuộc họp retrospective, mà thường kéo dài ba tiếng đồng hồ (timeboxed). 
 
Làm thế nào để tiến hành retrospective 
ScrumMaster đặt phòng họp và đảm bảo đầy đủ tất cả các trang thiết bị cần có. Đặt bối cảnh buổi làm việc, và giải thích chương trình nghị sự. Đảm bảo rằng tất cả mọi người để hiểu rõ phạm vi của retrospective. Nội dung có liên quan đến các sprint gần nhất hay không ? 
Viết các tiêu đề sau đây lên bảng: 
• Những gì diễn ra tốt đẹp? 
• Những gì không suôn sẻ? 
• Những cải tiến có thể được thực hiện? 
 
Bắt đầu với một lưu ý tích cực. Viết tất cả những kết quả diễn ra tốt đẹp trên các tấm giấy ghi chú. Sau khi tất cả các ghi chú đã được dán, nhóm những vấn đề tương tự để thảo luận. Xây dựng một môi trường cải tiến liên tục. Làm cho nó rõ ràng rằng tập trung vào hành động chứ không phải trên con người. Sử dụng ghi chú dính một màu cụ thể, tốt nhất là màu xanh lá cây, để chỉ ra những điều diễn ra tốt đẹp.
Tiếp theo, xác định khu vực mà có thể đã được thực hiện tốt hơn. Đây là khía cạnh quan trọng nhất của một retrospective. Sử dụng các ghi chú dán màu đỏ để liệt kê đến từng chi tiết các mặt hàng mà có thể đã được giao với chất lượng tốt hơn, phạm vi mà những khám phá đã được thực hiện vào sprint trước, trục trặc bất ngờ mà có thể tránh được... Đừng chỉ trích vào thời điểm này. Kế hoạch này là để tạo ra một danh sách. Việc nhóm và thảo luận các vấn đề được thực hiện sau khi tất cả các ghi chú đã được nêu ra. Nếu có nhiều loại, các thành viên trong nhóm sẽ bỏ phiếu các mục ưu tiên và làm việc theo cách của họ từ trên xuống dưới.
Cuối cùng, xác định các bước tiếp theo để đạt được những điều mà lẽ ra phải được thực hiện tốt hơn. Hãy chắc chắn rằng các hành động này có chủ sở hữu và thời hạn gắn liền với chúng. Việc theo dõi những hành động để hoàn thành thật sự rất quan trọng. Sử dụng ghi chú đảm bảo rằng có sự minh bạch về tiến độ của các hành động. 
 
Vai trò của ScrumMaster trong retrospective 
Trách nhiệm của ScrumMaster là tạo ra một bầu không khí tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác. Nêu ra các vấn đề phù hợp với sprint trong câu hỏi. ScrumMaster đóng một vai trò quan trọng không chỉ trong việc đánh giá đúng những công việc tốt được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu mà còn trong việc giúp đội bóng để giảm thiểu những trở ngại. Gợi ra ý kiến phản hồi từ các thành viên nhóm nghiên cứu về những gì cần phải được cải thiện bằng cách sử dụng các từ như " Do more of … “ hoặc " Do less of …”
Retrospective cũng là một cơ hội tuyệt vời để tuyên dương các thành viên với thành tích mà họ đạt được. Hãy dành cho họ những lời khen tặng. Một nhóm vui vẻ luôn mang lại hiệu quả tuyệt vời.

Source: www.scrumalliance.org