Tái cơ cấu

Tôi đã nói chuyện với rất nhiều nhân viên văn phòng quản lý dự án (PMO) trong thời gian hai năm, và nhiều người bắt đầu lo lắng.
article

Các cách tiếp cận Agile trở nên phổ biến, càng có nhiều người bắt đầu nghi ngờ giá trị của một PMO. Tôi đã nghe những câu chuyện trong đó PMO là nơi gặp phải nhiều khó khăn đầu tiên sau khi một tổ chức chuyển đổi sang mô hình Agile. 
Làm thế nào các nhà lãnh đạo PMO có thể giúp các chuyên gia văn phòng của họ tiếp cận với xu hướng của thế giới? Trước hết, cần ghi nhớ lý do tại sao các nhà quản lý dự án và PMOs không còn được phổ biến. Dưới đây là ba lý do phổ biến: 
1. Một khuôn khổ không phù hợp với tất cả: 

PMOs thực thi các tiêu chuẩn dự án trong toàn tổ chức. Điều này có thể ngăn chặn đội điều chỉnh cách tiếp cận theo một cách phù hợp với bối cảnh của họ. 
2. Các ràng buộc không phải là tất cả: 

PMOs tập trung đánh giá về phạm vi, tiến độ và chi phí. Nhưng các nhà tài trợ quan tâm đến kết quả các dự án. 
3. Trì hoãn: 

Mọi người cho rằng những đánh giá của PMO là lý do làm cho dự án không thể phát triển.
Những quan điểm ủng hộ phương pháp Agile chống lạiPMOs là có thật và đang ngày càng phát triển. Hiểu thực tế đó có thể là động lực cho lãnh đạo PMO thực hiện một số thay đổi cần thiết. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn khẳng định rằng tôi đã có thể cung cấp giá trị trong một môi trường Aigle. 

Vào tháng Chín, PMI và Agile Alliance cùng nhau đưa ra các Hướng dẫn Thực hành Agile. Nó cung cấp những lời khuyên hữu ích cho PMOs: 
Giá trị: Có thể thu hút sự tập trung vào việc chính thức hóa vai trò, quy trình và các công cụ cho lợi ích riêng của họ. Thay vì các dự thảo liên quan đến nhà tài trợ. 
Định hướng: Không nhóm dự án nào mong muốn bị hối thúc trong suốt quá quá trình dự án. Vì vậy, tập trung năng lượng vào việc giải quyết các vấn đề dự án trước mắt.
Kỷ luật: Có nhiều hơn chỉ là một bộ phận lập kế hoạch và tuân thủ nguyên tắc. Dịch vụ triển khai trên phạm vi rộng, từ sự phát triển chuyên nghiệp đối với chiến lược kinh doanh để tổ chức học tập. 
Quảng cáo là cơ hội để đánh bóng tên tuổi. Thương hiệu của bạn là những gì người khác nói về bạn. Cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện bằng cách, ví dụ, thay thế những công việc giấy tờ bằng những ý tưởng: dự án sáng tạo nhất của tháng này sẽ nhận được vé xem phim miễn phí! 
Lãnh đạo PMO, hãy lưu ý: Việc giữa nguyên những nguyên tác cứng nhắc có thể gây ra những hậu quả khó khăn
 
Source: PM Network 01/2018 - 2018 JOBS REPORT