Tối đa hoá các lợi ích của Scrum

Như chúng ta đã biết, Scrum là một khung quản lý đơn giản. Đối với một người mới biết đến Scrum và Agile, khuôn khổ tạo cho họ cảm giác phải có những nghi thức được thực hiện trong một vòng lặp để gặt hái những lợi ích.
article

Đây là những gì tôi sẽ gọi là làm với phương pháp Scrum. Tuy nhiên, để nắm được những lợi ích thực sự của Agile, các học viên cần phải nghiên cứu kỹ sâu hơn và hiểu các trình điều khiển cơ bản là điều rất quan trọng để tối đa hóa lợi ích.
Trong bài viết này, tôi muốn nói lên sự hiểu biết và đánh giá cao trong những điều cơ bản hơn là dẫn đến những lợi ích của Agile. Đây là những gì tôi gọi là "chuyển đổi" sang Agile. Nền tảng cho những lợi ích này nằm trong ba trụ cột của quá trình thực nghiệm của Agile: minh bạch (transparency), phê duyệt (inspection), và thích ứng (adaptation). Những trụ cột này, cùng với các giá trị Scrum như cam kết (commitment), dũng cảm (courage), tập trung (focus), cởi mở (openness), và sự tôn trọng (respect), dẫn đến những lợi ích thực sự của việc sử dụng Scrum hoặc Agile. Nếu có những sai sót trong đội Scrum chống lại những trụ cột và các giá trị, thì những lợi ích sẽ bị tổn hại. Vì vậy, đây là một lĩnh vực mà cần phải được theo dõi chặt chẽ.

Tập trung vào giá trị 
Tất cả những điều đó được thực hiện với tư duy Agile, từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng, tập trung vào giá trị. Nếu có giá trị, sau đó nó nên được thực hiện. Nếu không có giá trị thì không làm điều đó.
Trong giai đoạn đầu của một nghiên cứu khả thi, hay quyết định cho các dự án được dựa trên giá trị được cung cấp bởi dự án. Trong giai đoạn xây dựng tầm nhìn, tầm nhìn là một yếu tố trong những khía cạnh có giá trị nhất của dự án. Trong quá trình release, giá trị được nhấn mạnh lại một lần nữa, với các mặt hàng có giá trị cao nhất được đóng gói trong lần release đầu tiên (hoặc MVP). Trong iteration planning, giá trị được xem xét lại, và các mặt hàng còn lại có giá trị được đưa vào phiên trong khi các mặt hàng có giá trị thấp hơn được đẩy xuống các backlog. Hơn nữa trong quy hoạch lần lặp, Definition of Done  được bắt và phù hợp với giá trị để đảm bảo rằng sự phát triển là tập trung. Trong quá trình thực hiện sprint có thử nghiệm tự động hóa, tích hợp liên tục, tái cấu trúc,… trong đó tập trung vào nỗ lực tối thiểu của con người và do đó tạo ra một sản phẩm đáng tin cậy và có khả năng thích nghi
Khái niệm về những câu chuyện, mà trọng tâm là về tài liệu Definition of Done (DoD) và thực hiện cuộc trò chuyện làm cho mọi thứ nhanh hơn và linh hoạt hơn. 
Agile tập trung vào việc khái quát hóa, mà cũng ngụ ý rằng các thành viên trong nhóm có thể nhận nhiệm vụ ngoài chuyên môn chính của họ, và do đó tập trung này sẽ giúp và giúp mọi thứ cải thiện nhanh hơn. 
Agile cũng tập trung vào đánh giá tăng sản phẩm để nắm bắt thông tin phản hồi và thích ứng với các thông tin phản hồi cho sản phẩm vào thời điểm sớm nhất có thể, do đó làm giảm rủi ro và tăng giá trị. 
Scrum tập trung vào retrospectives, đó là quá trình đánh giá, chỉ ra các khu vực  cần cải thiện, và kế hoạch hành động. Như vậy quá trình cải tiến giúp nâng cao giá trị.
Agile tập trung vào kỹ thuật (độ tin cậy cho các chức năng và khả năng thích ứng để cải thiện sản phẩm dài hạn), mà là một lần nữa tập trung vào việc cung cấp ngắn hạn và giá trị lâu dài. 
Một cách tiếp cận quan trọng của Agile là thực hiện công việc từng bước, do đó đưa ra các tùy chọn cho việc sử dụng thông tin phản hồi gia tăng để đảm bảo rằng nguồn cung phù hợp với nhu cầu, đồng thời để lại một khối lương sản phẩm phục vụ sản xuất bất cứ lúc nào. 
 
Tập trung vào hợp tác
Agile tập trung vào việc nhận những người có kỹ năng phù hợp (kỹ thuật) và định hướng đúng đắn cho sự hợp tác sáng tạo. Agile cũng cung cấp môi trường thích hợp để thúc đẩy hợp tác. Sự tập trung xây dựng trên sự tin tưởng và cởi mở cho những sai lầm và học hỏi từ những sai lầm.  
Agile tiếp tục tập trung vào sự tương tác giữa các thành viên, vì đây là những điều cần thiết để tạo ra sản phẩm có giá trị. Điều này có nghĩa các tương tác không chỉ trong đội ngũ phát triển mà còn với khách hàng. 
Agile cũng tập trung vào kỷ luật và hành vi, trong đó những cam kết trong cuộc họp, và sự tham gia tích cực và phản ứng tổng hợp về suy nghĩ của nhóm để tạo ra sản phẩm cao cấp. 
Tập trung vào chấp nhận thay đổi và trở thành adaptive 
Agile tập trung vào việc liên tục xem xét các bối cảnh của dự án đang được tiến hành để đánh giá giá trị của những gì đang được thực hiện. Ngoài ra, khi các sản phẩm đang được phát triển, điều quan trọng là thực hiện theo thông lệ phát triển tốt, vì vậy mà sản phẩm có thể dễ dàng thích nghi với bối cảnh đã thay đổi. Ví dụ, nếu có một sự thay đổi lớn trong luật thuế của chính phủ, là sản phẩm của bạn thiết kế theo cách mà có thể dễ dàng thích nghi với những điều luật mới nhanh chóng và có vốn đầu tư hạn chế? Sản phẩm của bạn cần được thiết kế như thế nào để thích ứng với các nhu cầu mới? 
 
Kết luận
Đây là trách nhiệm của đội Scrum để thực hiện việc phát triển sản phẩm. Nhưng đội Scrum nên tập trung vào giá trị (value), cộng tác (collaboration) và khả năng thích ứng để tối đa hóa giá trị được tạo ra từ sự nỗ lực.

Source: www.scrumalliance.org