Vai trò của ScrumMaster

Đối với những ai mới tìm hiểu về Scrum và có những kiến thức nền tảng họ thường hỏi tôi "ScrumMaster thường làm gì trong một dự án?"
article

Bằng cách trả lời, tôi cố gắng để giúp mọi người hiểu rằng ScrumMaster không chỉ là một huấn luyện viên cho đội ngũ IT mà cũng có thể là một huấn luyện viên cho các doanh nghiệp nói chung. Trong bài viết này, tôi đưa một vài kỹ thuật đơn giản mà ScrumMaster có thể cung cấp cho các đơn vị quản lý và kinh doanh trong tổ chức, để bắt đầu sự thay đổi của tổ chức và chuyển đổi ngoài bộ phận công nghệ thông tin. 
 
Cuộc họp stand-up hàng ngày, backlogs, và boards!

Khi các đội nhận ra những lợi ích và làm thế nào họ có thể thành công với Scrum, họ mong muốn áp dụng phương pháp Agile. Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy mọi người thu thập thông tin vào buổi sáng, thảo luận sau đó ghi chú trên tường. 
Điều này có thể mở rộng đến các tổ chức lớn hơn. Tôi đã làm việc với các doanh nghiệp và các đội điều hành chịu trách nhiệm quản lý dự án, sản phẩm, hoặc các sáng kiến, sử dụng kỹ thuật quản lý trực quan như chương trình backlogs và program boards. Tôi cũng giới thiệu họ các khái niệm về cuộc họp stand-up hàng ngày. Trong các cuộc họp stand-up, các đơn vị hoặc thành viên chương trình sẽ thảo luận: 

• Sự tiến bộ của từng initiative
• Bất kỳ vấn đề liên quan đến các sáng kiến và làm thế nào họ có thể quản lý chúng 
• Làm việc với nhau để phát triển các initiative

Chú ý rằng các từ vựng trong những điểm khác với truyền thống “ba câu hỏi” đội IT thường thảo luận trong cuộc họp stand-up của họ. Ý tưởng ở đây là để giúp nhà lãnh đạo, các nhóm chưa từng áp dụng Agile làm quen với nguyên tắc và các sự kiện Scrum góp phần vào sự chuyển đổi sang mô hình Agile. 
Ban đầu, tôi làm việc với các đội để tạo ra một chương trình backlog của các sáng kiến. Tôi dạy họ kỹ thuật quản lý backlog, ước tính giá trị của sáng kiến và các mục  ưu tiên (giá trị càng lớn thì mức độ ưu tiên càng cao). Tôi giúp các đội thiết lập backlog và chỉ ra phương pháp tiếp cận để điều chỉnh các mặt hàng mới đến một điểm mà họ đã sẵn sàng cử một nhóm để làm công việc này.
Bảng chương trình có thể được phân loại thành các hạng mục "To Do", " Doing ", và "Done", hoặc một bảng Kanban chi tiết hơn với cách tiếp cận Lean. Dựa vào nhu cầu của tổ chức, các chuỗi giá trị toàn bộ có thể được nhìn thấy trên bảng, làm nổi bật mặt hàng đang xây dựng hoặc trở nên trì hoãn. Boards là tác nhân thay đổi, vì chúng giúp đội hiểu thời điểm để khuyến khích các đội làm việc cùng nhau, loại bỏ các tác nhân không hiệu quả, và cải tiến quy trình để tránh những sai lầm tương tự xảy ra trong tương lai. 

Phát triển một kế hoạch tổ chức
 
Để đạt được một hiểu biết chung về những gì một tổ chức sẽ cung cấp, tôi đã thực hiện những buổi lập kế hoạch và các buổi xét. Mỗi buổi là một cơ hội cho tất cả các thành viên trong một bộ phận hoặc chi nhánh thu thập và thảo luận về các sáng kiến mới và đánh giá kết quả với nhau.
Trong cuộc thảo luận kế hoạch ban đầu, tất cả các đội tham dự và thảo luận về các mục trong chương trình backlog trong khi xác định tiêu chí và định nghĩa của Done. Cuộc họp cũng bao gồm các cuộc thảo luận về rủi ro, vấn đề, những ràng buộc, và những hạn chế liên quan đến các mặt hàng. Khi có một sự hiểu biết chia sẻ, công việc được phân bổ cho backlogs nhóm cá nhân. Sau buổi họp kế hoạch ban đầu, đội sau đó bước ra vào giai đoạn thực hiện kế hoạch riêng của họ để ước tính kích thước và độ phức tạp của các mục, chọn các mục mà họ sẽ làm việc trong thời gian sprint tiếp theo, và cùng nhau đưa ra một kế hoạch về cách phân phối các mặt hàng.
Khi thời gian chạy sprint kết thúc, một buổi xem xét lại là thật sự cần thiết. Đây là cơ hội cho tất cả các thành viên trong đội tham dự và chứng minh những gì họ đã cung cấp trong một sprint, thảo luận về lý do tại sao có những sản phẩm nào được không được giao, tìm kiếm thông tin phản hồi và câu hỏi của người tham dự. Kết quả là, ScrumMaster có một sự hiểu biết tốt hơn về những gì đang được phân phối như một tổ chức và có thể quản lý các vấn đề hoặc rủi ro và xác nhận các giả định sớm và thường xuyên. Điều này cho phép tổ chức thích nghi trước khi đi quá xa theo một con đường mà có thể không mang lại giá trị. 

Source: www.scrumalliance.org