img

Chứng chỉ Certified ScrumMaster

Lợi ích một chứng nhận ScrumMaster mang lại là gì?
12:21am on Tuesday 12th December 2017
View more
img

Yếu tố nào tạo nên sự khác biệt của Agile ?

Các thuộc tính của một dự án thành công tương tự như các thuộc tính của một tổ chức thành công, lãnh đạo thành công, hoặc những người giàu có nhất thế giới. Vì vậy, nó cũng sẽ tuân theo các thuộc tính của một dự án thành công, chẳng hạn như làm việc theo nhóm, niềm đam mê công nghệ, và động lực đội nhóm sẽ như nhau cho dù một dự án là Waterfall hay Agile.
12:21am on Monday 11th December 2017
View more
img

Tăng cường truyền thông trong môi trường Agile

Scrum được thiết kế để tăng cường giao tiếp một cách cởi mở. Lợi ích của giao tiếp cởi mở là khi có kiến thức tốt hơn sẽ giúp đưa ra quyết định tốt hơn
12:21am on Thursday 30th November 2017
View more
img

Quản lý project managers khi ứng dụng Scrum vào tổ chức

Trong vài năm qua, tôi đã làm việc với một nhóm tuyệt vời để triển khai các dự án Agile trong một tổ chức chưa từng áp dụng phương pháp này.
12:21am on Thursday 30th November 2017
View more
img

Thách thức trong cuộc họp Scrum hàng ngày

Có thể nói Daily Scrum là một cuộc họp ngắn, được tổ chức lý hàng ngày đầu ngày làm việc. Mỗi thành viên nhóm làm việc để hoàn thành một sprint nhất định phải tham gia vào cuộc họp này.
12:21am on Thursday 30th November 2017
View more
img

Nhóm được ủy quyền

Làm thế nào để chúng ta biết rằng họ xứng đáng được tin tưởng? Đây là một số dấu hiệu đơn giản
12:21am on Thursday 30th November 2017
View more
img

Kỹ năng ủy thác công việc

Ứng dụng cơ bản nhất của Agile và Lean là khả năng ủy thác công việc cho đội nhóm hoặc cá nhân. Trong một tổ chức, rất nhiều lãnh đạo muốn trao quyền cho nhân viên.
12:21am on Thursday 30th November 2017
View more
img

Agile là gì?

Vậy Agile là gì? Có thể nói phương pháp Agile được tạo ra dựa trên Tuyên bố Agile, bao gồm các giá trị và nguyên tắc sau
12:21am on Thursday 30th November 2017
View more
img

Chuyển đổi mô hình nhóm

Sự chuyển đổi có thể được thực hiện trong hai giai đoạn bắt buộc và một giai đoạn thứ ba tùy chọn. Các giai đoạn được coi là hoàn chỉnh dựa trên một bộ tiêu chí sau đây
12:21am on Thursday 30th November 2017
View more
img

Làm sao để giúp nhóm dự án thích nghi nhanh chóng?

Những người có thể tham gia nhóm dự án lại có ít kinh nghiệm và không có kỹ năng chuyên môn mà người quản lý cần cho một dự án trọng điểm cần được hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí đây có thể là dự án có tác động tài chính lớn lên công ty sau khi hoàn thành.
12:21am on Thursday 30th November 2017
View more