img

Tác động của những rủi ro bất ngờ

Xác định rủi ro là một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà nhiều nhà quản lý dự án cần phải thực hiện khi được giao một dự án mới. Nhưng việc xác định rủi ro cho dự án là một việc làm xuyên suốt quá trình chứ không phải chỉ cần xác định một lần là đủ.
12:18am on Thursday 30th November 2017
View more
img

6 mẹo huấn luyện cho các Scrum Master

Huấn luyện là một quá trình kích thích tư duy và sáng tạo cho phép mọi người đưa ra các quyết định có ý thức và trao quyền cho họ trở thành những nhà lãnh đạo trong cuộc sống của chính mình.
12:18am on Thursday 30th November 2017
View more
img

Người quản lý nên làm gì để tăng tính hiệu quả cho nhóm dự án

Là một người quản lý dự án hay là leader của nhóm, bạn nên làm gì để thu được lợi ích từ hợp tác làm việc nhưng không gây ra sự kém hiệu quả và lộn xộn?
12:18am on Thursday 30th November 2017
View more
img

Xu hướng Agile

Chúng tôi đã đặt câu hỏi với cộng đồng quản lý dự án: Điều gì có thể giúp cho quá trình chuyển đổi sang Agile diễn ra dễ dàng hơn
12:18am on Thursday 30th November 2017
View more
img

Chuyển đổi mô hình Agile: Vượt qua những thách thức thực hiện

Các tổ chức bắt đầu triển khai dùng Agile đều muốn thành công trong việc phân phối sản phẩm đến khách hàng thường xuyên với ưu thế cạnh tranh. Có bao nhiêu trong số đó đạt đươc mục tiêu thành công? Và có bao nhiêu trong chúng ta thực hiện Agile chính xác và thấy được lợi ích thật sự của nó?
12:18am on Thursday 30th November 2017
View more
img

Stevbros - Ủy quyền đào tạo của liên minh Scrum (Scrum Alliance REP®) chính thức đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam

Với tiêu chuẩn đào tạo đạt chất lượng quốc tế, Stevbros tự hào là ủy quyền đào tạo của liên minh Scrum (Scrum Alliance REP®) chính thức đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.
12:18am on Thursday 30th November 2017
View more
img

Tìm hiểu về Scrum và lợi ích của nó

Scrum là một mô hình phát triển phần mềm Agile và mang tính lặp lại. Khái niệm phát triển phần mềm Agile bao gồm một nhóm các quy tắc theo yêu cầu của phát triển phần mềm.
12:18am on Thursday 30th November 2017
View more
img

Tạo các kế hoạch release hiệu quả

Các kế hoạch release được xem là những lộ trình của dự án, là điểm giao giữa tầm nhìn và chiến lược phân công công việc, bao gồm những chi tiết về thời gian và cách thức thực hiện.
12:18am on Thursday 30th November 2017
View more
img

Kiểm thử phần mềm tự động trong môi trường Agile

Kiểm thử phần mềm tự động rõ ràng giúp tăng tốc độ, nhưng cần phải theo dõi một quá trình dài trước khi bạn có thể nhận thấy được những điểm mạnh của kiểm thử tự động. Dưới đây là một số bí quyết giúp bạn giải quyết quá trình kiểm thử phần mềm tự động trong môi trường Agile
12:18am on Thursday 30th November 2017
View more
img

Top 5 bí quyết quản lý dự án thành công

Theo kinh nghiệm, những dự án thành công là dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong mức ngân sách và phạm vi yêu cầu, cũng như đáp ứng những tiêu chuẩn đã đề ra. Các nhà quản lý dự án thường nhấn mạnh những kế hoạch hợp lý chính là chìa khóa thành công của các dự án.
12:18am on Thursday 30th November 2017
View more