img

6 lý do tại sao các chuyên gia quản lý dự án muốn có chứng chỉ PMP®

Chuyên gia Quản Lý Dự Án có kỹ năng đang là nhu cầu trên toàn thế giới . Một chuyên gia quản lý dự án có chứng chỉ PMP® được công nhận trên toàn cầu luôn được tổ chức và khách hàng đánh giá rằng bạn có kiến ​​thức
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

5 điều các chuyên gia quản lý dự án cần có để thành công

Bạn là chuyên gia quản lý dự án, bạn nắm rõ các yêu cầu của dự án, bạn nắm rõ các quy trình quản lý dự án, bạn có tự tin mình sẽ quản lý dự án thành công không?
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Đào tạo chuyên gia quản lý dự án cho doanh nghiệp

5 lý do quý doanh nghiệp nên chọn khóa học đào tạo quản lý dự án in-house của Stevbros để đào tạo thành công chuyên gia quản lý dự án cho doanh nghiệp.
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

3 điều PMP® cần biết khi chọn khóa học 60 PDUs gia hạn chứng chỉ PMP®

Khóa hoc 60 PDU online được quan tâm nhiều nhất nhờ giá rẻ, thuận tiện cho việc học và gia hạn PMP® nhanh chóng dễ dàng. Sau đây là 3 điều quan trọng nhất các PMP®
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

6 lý do bạn nên học khóa 60 PDUs online để gia hạn chứng chỉ PMP®

Rất nhiều người nói rằng tích lũy 60 PDUs cần nổ lực rất nhiều. Ngày nay, việc có 60 PDUs để gia hạn chứng chỉ PMP® dễ hơn bao giờ hết! Hãy tham gia khóa học online của Stevbros: Gia hạn chứng chỉ PMP® 60 PDUs
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Bí quyết thi PMP® thành công với Luyện Thi PMP® Cấp Tốc

Bí quyết thi PMP® thành công với Luyện Thi PMP® Cấp Tốc. 5 lý do bạn nên luyện thi PMP® cấp tốc và 3 điều quan trọng khóa học luyện thi PMP® cấp tốc cần có.
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Quản lý tích hợp dự án theo tiêu chuẩn quốc tế A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)

Quản lý tích hợp dự án, tạm dịch từ project integration management là một trong loạt 10 bài viết giới thiệu về 10 lĩnh vực kiến thức (knowledge area) trong A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của Stevbros.
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Quản lý mua sắm dự án theo tiêu chuẩn quốc tế A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)

Quản lý mua sắm dự án, tạm dịch từ project procurements management là một trong loạt 10 bài viết giới thiệu về 10 lĩnh vực kiến thức (knowledge area) trong A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của Stevbros.
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Quản lý giao tiếp dự án theo tiêu chuẩn quốc tế A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)

Quản lý giao tiếp dự án, tạm dịch từ project communications management là một trong loạt 10 bài viết giới thiệu về 10 lĩnh vực kiến thức (knowledge area) trong A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của Stevbros.
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more
img

Quản lý các bên liên quan trong dự án theo tiêu chuẩn quốc tế A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)

Quản lý các bên liên quan trong dự án, tạm dịch từ project stakeholders management là một trong loạt 10 bài viết giới thiệu về 10 lĩnh vực kiến thức (knowledge area) trong A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) của Stevbros.
12:18am on Wednesday 29th November 2017
View more