Khai giảng 04-08-2018: Luyện Thi Chứng Chỉ PMP®. Passed 100% on the first try!

Khai giảng 04-08-2018: Luyện Thi Chứng Chỉ PMP®. Passed 100% on the first try!

Đây là khoá học vừa để làm, vừa để thi đạt chứng chỉ PMP® ngay trong lần thi đầu tiên. Khoá học được thiết kế với thời gian học ít nhất dành cho tất cả các bạn đang quản lý dự án thực tế và các bạn cần ôn tập thi PMP®.
7:26am on Tuesday 19th June 2018
Xem thêm
FPT HN - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)®

FPT HN - Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)®

Ngày 04-05/05/2018 và ngày 18-19/05/2018 Stevbros cung cấp khóa học Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP® 4 ngày cho các anh chị quản lý dự án phần mềm tại Fsoft Hà Nội chuẩn bị tham dự kỳ thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án PMP®!
7:26am on Tuesday 29th May 2018
Xem thêm
FSOFT HN - Project Management Fundamentals (PMF)

FSOFT HN - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 12-13-19/05/2018 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại FPT HN.
7:26am on Wednesday 23rd May 2018
Xem thêm
FSOFT HCM - Project Management Fundamentals (PMF)

FSOFT HCM - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 10-11-12/05/2018 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại FPT HCM.
7:26am on Thursday 17th May 2018
Xem thêm
Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Điện Miền Trung - Kỹ Năng Giao Tiếp Và Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Điện Miền Trung - Kỹ Năng Giao Tiếp Và Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

Ngày 04-05/05/2018 Stevbros cung cấp khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp Và Làm Việc Nhóm Hiệu Quả 2 ngày cho các anh chị quản lý tại Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Điện Miền Trung.
7:26am on Thursday 17th May 2018
Xem thêm
Khai giảng 21-04-2018: Luyện Thi Chứng Chỉ PMP®. Passed 100% on the first try!

Khai giảng 21-04-2018: Luyện Thi Chứng Chỉ PMP®. Passed 100% on the first try!

Đây là khoá học vừa để làm, vừa để thi đạt chứng chỉ PMP® ngay trong lần thi đầu tiên. Khoá học được thiết kế với thời gian học ít nhất dành cho tất cả các bạn đang quản lý dự án thực tế và các bạn cần ôn tập thi PMP®.
7:26am on Wednesday 28th March 2018
Xem thêm
FPT - Project Management Fundamentals (PMF)

FPT - Project Management Fundamentals (PMF)

Ngày 01-02-03/03/2018 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại FPT HCM.
7:26am on Monday 05th March 2018
Xem thêm
FPT - Project Management Fundamentals

FPT - Project Management Fundamentals

Ngày 09-10-16/12/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại FPT Hà Nội.
7:26am on Monday 18th December 2017
Xem thêm
Công Ty Cổ phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam NAPAS- Project Management Fundamentals 04/11/2017

Công Ty Cổ phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam NAPAS- Project Management Fundamentals 04/11/2017

Ngày 04-05-11/11/2017 Stevbros cung cấp khóa học Project Management Fundamentals - PMF 3 ngày cho các anh chị quản lý tại Công Ty Cổ phần Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam NAPAS.
7:26am on Wednesday 06th December 2017
Xem thêm